Vznášedla - nespoutaný adrenalin

Vznášedlo

 

g139wPrincip pohybu vznášedla spočívá v tom, že lopatky dmychadla ženou rozváděcími kanály část vzduchu pod kokpit stroje, který je tímto vzduchem nadlehčován. Zbylý proud vzduchu uděluje vznášedlu dopředný pohyb. Styčnou plochu mezi vznášedlem a terénem tvoří segmentová sukénka, která udržuje vzduchový polštář pod vznášedlem. U některých typů vznášedel so používají oddělená dmychadla pro vztlak a pohon, ale u malých sportovních vznášedel se prosazuje hlavně princip s jedním dmychadlem, a to zejména pro jednodušší a lehčí konstrukci a snazší ovládání. Vznášedlo je schopno létat po jakémkoli relativně rovném povrchu, který zamezí přílišnému úniku vzduchu mezi sukénkou a terénem. Pro pohyb vznášedla je ideální upravená louka, jakákoli vodní plocha a sníh. Nejvyšší rychlosti dosáhne vznášedlo na ledové ploše, kde je nejmenší odpor a nejnižší ztráta vztlaku. Vznášedlo manévruje pomocí kormidel a přenášení váhy pilotem. Stále se pohybuje ve skluzu a proto je nutné vždy udržovat bezpečnou vzdálenost. Při pilotování vznášedla je zapotřebí využívat ochranné pomůcky, které vám budou zapůjčeny.

g143w

        Naše vznášedla nyní používají pouze čtyřtaktní vodou chlazené motory Suzuki o výkonu   52 kW, kterými jsme nahradili slabší Rotaxy. Jejich výhodou je kromě podstatně většího výkonu i menší spotřeba paliva, menší hlučnost, účinnější chlazení a delší životnost. Ke snížení hluku přispívá také vyvedení výfuku do rozváděcího vzduchového kanálu vznášedla. Dalšího významného snížení hlučnosti bylo dosaženo použitím aerodynamických usměrňovačů vzduchu v tunelu dmychala, díky nimž se také zvýšila jeho účinnost. Zcela nové je provedení ochranné mříže dmychadla. Ta je nyní součástí chlazení motoru a díky posunutí až před pohonnou jednotku méně brání průchodu vzduchu. Také prakticky nezná zanášení posečenou trávou nebo listím, což znamená menší nároky na úpravu terénu.

g144wg133w

       Aby vznášedlu neublížil každý menší kámen, je spodek stroje chráněn tvrdým nerezovým plechem. Pro lepší rozložení hmotnosti a snazší plnění je nyní palivová nádrž zabudovaná v přední části stroje. Zároveň došlo ke zvětšení jejího objemu. Pro snazší manévrovatelnost byla zvětšena plocha kormidel. Už vás nebudeme obtěžovat s připevňováním přerušovače zapalování k tělu. O vaší bezpečnost se nyní stará polohový spínač a rádiový přerušovač v rukou instruktora. Ke všem těmto vylepšením přispěly stovky nalétaných hodin a léta zkušeností. Na vás je si to pouze užít.

g142wg145wg141w